3 thoughts on “LIST NGÔN TÌNH HOÀN

  1. Chu choa, phục nàng sát đất luôn. Tui luôn tự hào mình là “mọt” rồi, không ngờ số mà tui đọc cũng ko bằng số lẻ của cái list này nữa. thks nàng nhiều nhiều!!!

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: