2 thoughts on “[MNGS] Chương 08

  1. Sao mình thấy xuất thân của nữ9 khó hiểu nhỉ? Kiểu như xuyên khôgn, nhg cg kiểu như mất trí

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: