2 thoughts on “[MNGS] Chương 09

  1. Truyện này ko thấy trên list truyện. Mình thấy trong fb đăng nên search mới ra để đọc, chắc ng khác cg ko nhìn thấy bạn ạ

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: