2 thoughts on “[MNGS] Chương 69

  1. Mình có suy đoán: 
    1. Mạc tiên sinh là nhị ca, lý do là sự quen thuộc và yêu thích của Nhược Ảnh với nhị ca. Thêm nữa là thường các boss hay giả vờ phong lưu nhưng thực chất là vô thanh lâu làm việc và thu thập tin tức.
    2. Nhược Ảnh là con ruột của Huyền Đế, tam gia thì không phải, 2 người bị tráo nhưng Dung phi không biết, còn Huyền Đế vì vậy hiểu lầm Dung phi!

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: