5 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 21. Lời đồn thất đức

  1. Tư Mã Linh đúng thật là, tự nhiên hào phóng tặng đồ cho Cửu Cửu tỏ vẻ thân thiết, làm như ai cũng dễ dàng để cho mình lợi dụng vậy 😌😌

  2. mấy cô nương nhà họ Tư Mã chả ai tốt đẹp 😮
    có lẽ cha nu9 đã biết điều gì chăng XD

  3. Lúc hoàng đế đủ tuổi lấy vk thì cửu cửu đủ tuổi định hôn. Vừa khéo

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: