4 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 21. Lời đồn thất đức

  1. Tư Mã Linh đúng thật là, tự nhiên hào phóng tặng đồ cho Cửu Cửu tỏ vẻ thân thiết, làm như ai cũng dễ dàng để cho mình lợi dụng vậy 😌😌

  2. mấy cô nương nhà họ Tư Mã chả ai tốt đẹp 😮
    có lẽ cha nu9 đã biết điều gì chăng XD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: