8 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 34

  1. Đúng là hầu hết các truyện lẫn phim thì bên phía chúng ta đều dịch là nô tài, nhưng bà nguyệt hạ này lại dùng chữ nô tỳ mà mình lại lười tìm hiểu nguyên do, nên tác giả viết sao thì mình cho nó y vậy luôn
  2. nghe từ nội tử (vợ tôi) lại nhớ đến mẩu chuyện người việt gt vợ mình cho người tây bảo là đây là nhà tôi… anh tây bảo tôi biết đây là nhà anh… thế vợ của anh đâu… và 2 bên cứ lặp đi lặp lại….. ngôn ngữ việt với trung cũng nhiều nghĩa đó chứ… nghĩa đen nghĩa bóng đủ kiểu

  3. Cố Như Cửu quả thật vô cùng bội phục nhà mình tổ tiên-> tổ tiên nhà mình.
    Ý kiến của ta thui, đọc thuận hơn thì phải, nàng thấy hợp thì sửa nhé, đừng trách ta 🙂

  4. hoàng thượng phải biết ơn thái hậu giúp anh hiểu được lòng mình để thôi kiếp này bệnh vì tình quá XD

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: