3 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 51

  1. Thắc mắc nha k biết mấy vị tri thức kia viết thế nào mà 2 lần đều nhắc tới viết như thư tình nhỉ hí hí

    1. Khổ ghê, dân mình mới quan trọng nhất, vì một chút lễ vật mà đi bênh người ngoài thì k còn gì để nói, bị phạt như vậy là đúng

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: