3 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 56

    1. Vợ chồng người ta ân ái, có ảnh hưởng tới cơm áo nhà ai đâu mà bất mãn ko biết nữa a. Chẳng hiểu nỗi bạn Trưởng công chúa này luôn, rãnh rỗi sinh nông nỗi quá đi. Tiểu Tấn, nhóc mau phát hộp cơm cho bạn ấy đi!

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: