2 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 59

  1. “chết ko nguyên bạch”=> mình nghĩ là “chết ko minh bạch” thì hợp lý hơn chứ nhỉ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: