2 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 61

  1. Thật tâm hay giả ý cũng vậy thôi, bạn Nguyệt Ảnh 1 là ko ngược 2 là ngược nam thôi. Nhóc mà lơ mơ là kết cuộc ko tốt đẹp đâu, 99 mà bỏ nhóc thì nhóc đi lãnh cơm hộp luôn là vừa.

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: