1 thought on “[NHU CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 67

  1. Người có học thức mà ở bên ngoài nói xấu chuyện nhà người khác là k được rồi :))))) bởi vậy hoàng thượng nói đúng, cho thấy rõ hiện thực là gì còn đáng sợ hơn là đánh đập

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: