2 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 71

  1. Chương này thấy hơi buồn buồn nhưng đọc đến khúc anh dỗ chị thì …. “bấn” :”>

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: