2 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 74

  1. Tấn Hoàng đág yêu quá đi moaaa. Nguyệt Ảnh mà sinh cho cậu ấy 1 nương tử nữa thì quá tuyệt, hoặc trực tiếp để cậu ấy lm con dòng 1 thì càng tuyệt hơn.^^ <3

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: