12 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 8: May mắn

    1. Mới đọc vài chương thôi nhưng mà đã thấy hay rồi..mong sau 2 người ko gặp nhiều sóng gió😊

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: