2 thoughts on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 85

  1. Thanh niên thích ba hoa cuối cx vẫn bị xử tội, đúng là đã ngu ngốc còn thích thể hiện ra. Truyện sủng quá đi mất, ngọt sâu răng.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: