1 thought on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 86

  1. Câu nói cuối cùng của Thuỵ vương chắc xác định rằng Tần Ưởng chính xác là con ruột của Thành vương rồi

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: