1 thought on “[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 86

  1. Câu nói cuối cùng của Thuỵ vương chắc xác định rằng Tần Ưởng chính xác là con ruột của Thành vương rồi

Comments are closed.

%d bloggers like this: