Đăng ký tài khoản tại blog kaffesua.

Điền nick, email theo from bên dưới nhé.

Chú ý: caps lock nhé (từ viết Hoa) + mật khẩu phải có 1 từ viết hoa + số + ký tự đặc biệt và trên 8 chữ số

Mọi thắc mắc về đăng ký đăng nhập, vui lòng liên hệ page facebook.

Khi nhắn tin, ghi rõ: Nick + Email + nội dung thắc mắc.

TKSBạn đã có tài khoản?
%d bloggers like this: