Đăng ký tài khoản tại blog kaffesua.

Điền nick, email theo from bên dưới nhé. Chú ý: caps lock nhé (từ viết Hoa) + mật khẩu phải có 1 từ viết hoa + số + ký tự đặc biệt và trên 8 chữ số Mọi thắc mắc về đăng ký đăng nhập, vui lòng liên hệ page facebook. Khi nhắn tin, ghi rõ: Nick + Email + nội dung thắc mắc. TKS


Bạn đã có tài khoản?

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: