7 thoughts on “[SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ – Chương 17 (chương dài)

  1. Anh quan tâm chị đói nên cố ý làm thế để mang đồ ăn cho chị chứ còn lâu mới có lòng dạ đi mời tổ chuyên án khác ăn.

  2. Anh thấy chị ăn ít, sợ chị đói bụng nên mới cố ý gọi thức ăn cho chị ăn đây mà. Anh đúng kiểu người ngoài lạnh trong nóng đây mà 🤭🤭

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: