4 thoughts on “[SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (chương 10)

  1. Chị Hạ lại nghĩ ra manh mối rồi, rất nhanh sẽ phá đc án thôi, đầu óc e không nhanh nhẹn không đoán được hung thủ là ai

  2. Đúng là đội trưởng có khác, khi có tình huống lạ là đầu óc liền lập tức suy nghĩ và liên hệ với các manh mối khác, hai anh chị xứng với nhau quá. 🙂

  3. Đội trưởng với thành viên trong tổ đúng thật có khác biệt rất lớn trong tư duy và sự nhạy bén.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: