3 thoughts on “[SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 11)

  1. Vấn đề ngày càng phức tạp rồi, không ngờ người có tiền lắm thú vui đến vậy

  2. Ôi, tội nghiệp anh Tăng, ngồi xe của chị chắc rớt tim ra ngoài, chắc chỉ có đội trưởng Kỷ mới có gan ngồi xe của chị Hạ thôi. hihi

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: