4 thoughts on “[SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 12)

  1. Đôi khi nhìn mặt đẹp trai thế nhưng ẩn đằng sau có khi là kẻ sát nhân cũng nên, hai anh chị đúng là có khác, đã từng iu nhau nên ăn ý trong mọi tình huống luôn. Nhìn ánh mắt là biết đối phương muốn gì.

  2. Người nhìn càng vô hại luôn là người ta không thể ngờ tới được, quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dung.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: