6 thoughts on “[SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 6)

  1. Thừa nhận đi,  hễ có người khác phaí rình đụng chạm đến chị Hạ thì ông Kỷ Thần muốn nổi điên.  Biểu hiện này là vẫn còn yêu chứ??? 

  2. Hành động của Thần ca cho thấy rõ ràng còn thương người ta, thấy có ai đụng đến chị là máu trong người tức điên lên ngay, phải xử lý cho lẹ =))

  3. Anh Sơn này đúng là không có mắt nhìn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: