4 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 10: Nói chuyện

  1. Truyện này sủng thật đấy, không những nam nữ chính sủng nhau mà còn các trưởng bối rất sủng các hậu bối của mình =)))

  2. Mặc dù anh đi nghe ba mẹ khuyên nhưng bỗng nhiên ăn phải cơm chó của ba mẹ https://www.kaffesua.com/core/0o0modules/0o0/wp-monalisa/icons/f16.gif

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: