3 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 11: Gặp lại

  1. Hí hí dân nữ Bảo Bảo giận dỗi thái tử đáng yêu ghê =)))
    Nhưng mà đọc đến chỗ “nàng gái” em thấy hơi cấn cấn chế ơi =)))

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: