2 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 15: Năn nỉ

  1. Hiểu lầm cũng đc sáng tỏ rồi oh yeah!  Vại dấm lâu năm lúc nào cũng bốc lên mùi chua hahahha

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: