3 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 19 – Liên khúc phiên ngoại

  1. Dương thái tử: what?  ta còn chưa thi triển tài năng mà đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế chứ,  oan quá mà

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: