5 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 5: Biến hóa

  1. Haha. Đến mùa dâu tây của Bảo Bảo mà a Thái tử cứ tưởng do tay mình bị thương dính vào. 
    Bảo Bảo trưởng thành rồi. Mừng đi nhé Thái tử điện hạ. 

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: