5 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 5: Biến hóa

  1. Haha. Đến mùa dâu tây của Bảo Bảo mà a Thái tử cứ tưởng do tay mình bị thương dính vào. 
    Bảo Bảo trưởng thành rồi. Mừng đi nhé Thái tử điện hạ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: