6 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 9: Khác biệt

  1. Hí hí đánh dấu chủ quyền rồi =)))
    Ôi thôi xong con gái nuôi là thế nào mẫu hậu ơi, đấy là con dâu người mà =)))))

  2. Dương bị sốc hahaha, nhận.làm.con gái nuôi sốc chết Dương rồi, buồn cười quá

  3. Kiểu này là Đế Hậu muốn anh tự mình nói ra suy nghĩ, tự mình tranh thủ, tự mình cố gắng này. 

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: