1 thought on “[TNCP] Chương 100 (phần 1)

  1. uhm…Hồng Ngọc chẳng lẽ cũng có võ công ? Nghe thần thần bí bí thế này…chắc là ngày xưa có mối quan hệ thân thiết giữa Bạch Phượng- Nhan Nhan- Hồng Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: