3 thoughts on “[TNCP] Chương 101 – Phần 1

  1. uhm uhm…Hạ Dạ Bạch bị thương ở ngực vì mũi tên của Hạ Thiên Thần mà. Chả biết tên có độc k nữa. Với lại hắn sợ nàng nói lời tuyệt tình, làm sao dám đến gặp chớ

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: