3 thoughts on “[TNCP] Chương 101 – Phần 1

  1. uhm uhm…Hạ Dạ Bạch bị thương ở ngực vì mũi tên của Hạ Thiên Thần mà. Chả biết tên có độc k nữa. Với lại hắn sợ nàng nói lời tuyệt tình, làm sao dám đến gặp chớ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: