2 thoughts on “[TNCP] CHương 101 – phần 2

  1. 2 cái người này giằng co lâu quá đi. Hạ Dạ Bạch đúng là chả am hiểu tâm lí phụ nữ tý nào cả. Nói lời bá đạo như thế dễ khiến người ta nổi điên

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: