2 thoughts on “[TNCP] CHương 101 – phần 2

  1. 2 cái người này giằng co lâu quá đi. Hạ Dạ Bạch đúng là chả am hiểu tâm lí phụ nữ tý nào cả. Nói lời bá đạo như thế dễ khiến người ta nổi điên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: