1 thought on “[TNCP] Chương 102 – phần 2

  1. Mạc Vân Phỉ lại sắp sửa nổi cơn điên loạn rồi…Thật ra, Hạ Thiên Thần tự đánh mất tình yêu đích thực bởi vì sự ngạo mạn và cũng bởi vì hắn chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: