2 thoughts on “[TNCP] Chương 102 -phần 3

  1. cảm ơn nàng đã edit nha truyện này tuy tác giả có tả cảnh vật và cảm xúc của nhân vật hơi nhiều nhưng cốt truyện rất được làm người khác tò mò không biết tiếp theo sẽ như thế nào!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: