3 thoughts on “[TNCP] Chương 104 – Phần 1

  1. Tự sự của nhân vật kể cả chính diện và phản diện đều hơi dài nhỉ ! Ta muốn thịt…mãi cứ giày vò nhau thế này………hiiii

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: