3 thoughts on “[TNCP] Chương 104 – Phần 1

  1. Tự sự của nhân vật kể cả chính diện và phản diện đều hơi dài nhỉ ! Ta muốn thịt…mãi cứ giày vò nhau thế này………hiiii

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: