1 thought on “[TNCP] Chương 105 – phần 4

  1. Làm vua mà không bảo vệ được vợ được con thật là nhục nhã. Vua giống như kĩ nam vậy một mình phục vụ ba ngàn giai lệ

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: