1 thought on “[TNCP] Chương 105 – phần 4

  1. Làm vua mà không bảo vệ được vợ được con thật là nhục nhã. Vua giống như kĩ nam vậy một mình phục vụ ba ngàn giai lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: