10 thoughts on “TNCP – chương 70

  1. Đọc tới chương 71 mà không được.
    Tớ cuồng bộ này rồi, mà chỉ có ở đây mới có .

    1. Hic, vì hiện tại chỉ có mình edit bộ này nên chỉ ở nhà mình mới có mà bạn, T___T nếu ở chỗ khác cũng có là mình đã dorp ngay rồi, mà cũng tránh chuyện chỗ khác cũng có khi chưa xin phép nên mình đang tạm khóa các chương sau để beta và chuyển file ảnh, nếu bạn muốn đọc thì vui lòng pm facebook nhé.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: