2 thoughts on “TNCP – chương 77

  1. Tiểu Bạch ghê thật nha. Lại để Tiêu Kiếm thêm mắm dặm muối nói rõ tâm tư của mình với Tịch Nhan. Cơ mà bức màn bí mật vẫn chưa vén lên thì ai người ta biết anh thổ lộ chớ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: