1 thought on “TNCP – Chương 87

  1. Khổ thân Hạ Dạ Bạch quá đi…Từ nhỏ đã khổ, phải tự bảo vệ = cách để mình bị thương….Còn Nhan Nhan… với Quốc Sư…k hiểu là gì nữa…muốn như cánh diều k bị dây quản kia sao ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: