1 thought on “TNCP – chương 88

  1. Chả hiểu thân thế của Bạch Phượng cho lắm. Lúc nào cũng xuất hiện như quỷ xuất thần nhập vậy. Xem ra là có ẩn tình quá lớn với Tịch Nhan…Haizzz

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: