1 thought on “TNCP – chương 88

  1. Chả hiểu thân thế của Bạch Phượng cho lắm. Lúc nào cũng xuất hiện như quỷ xuất thần nhập vậy. Xem ra là có ẩn tình quá lớn với Tịch Nhan…Haizzz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: