1 thought on “TNCP – chương 93

  1. Hạ Dạ Bạch lại còn đi tiễn nữa. Chắc là muốn tìm hiểu âm mưu đằng sau sự quay trở lại của Băng Sơ. Băng Sơ này diễn vũng quá. Chán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: