1 thought on “TNCP – Chương 98

  1. Ôi ! Hạ Dạ Bạch cũng khiếp sợ khi bị Tịch Nhan phát hiện ra chân tướng hắn giả ngốc. Là từ tiền kiếp sao??? Haizzz !!! Bao giờ họ mới có thể đối diện nhau để xoa dịu làm lành lại vết thương nhỉ ! Số khổ !

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: