2 thoughts on “[TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 6: Cửu Tụ

  1. ông tông chủ Vấn Thiên môn buồn cười quá,  nhưng cũng tại. ông nghèo mà hahahah

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: