2 thoughts on “[TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 6: Cửu Tụ

  1. ông tông chủ Vấn Thiên môn buồn cười quá,  nhưng cũng tại. ông nghèo mà hahahah

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: