BAN TIỆP DƯ

tác giả: Trường Vũ Trụ

nguồn: WED Tấn Giang

editor: kaffesua

Văn án:

Hiếu Thành Ban Tiệp Dư, ban thị nhập cung, mới đầu chỉ là Thiếu sử , sau được phong lên làm Tiệp dư

diễn viên: Lưu Ngao, Ban Điềm
phối hợp diễn: Phi Yến, Hợp Đức
cùng các diễn viên khác

[display-posts wrapper=”ol” category=”ban-tiep-du” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]

%d bloggers like this: