ỦA – SAI Ở ĐÂU TA?

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

dịch: kaffesua

Văn án:

Hỏi: Thân là gái chuẩn, nhưng ở trong hậu cung thế giới nữ tôn lại để đàn ông nuôi, là cớ làm sao???
Đáp: Cám ơn đã khen, người ở hậu cung, mới xuống thuyền rồng, dạ dày không được ổn cho lắm, cần ăn đồ mềm, chăm lại cái dạ dày mới chuẩn.

Nữ chính giả nam trang không muốn nỗ lực phấn đấu và nam chính hoàng đế giả gái

Nội dung: Cung đình hầu tước, xuyên không, nữ cường, điền văn

Nhân vật chính: Trường CaPhượng Huyền Sanh

Nội dung tóm tắc: Trời sinh tuyệt phối
Lập Ý: Ai nấy đều biết người kia là nhân vật đặc biệt trong lòng..

Lời tác giả: Truyện ngắn vui giết thời gian. ai rảnh có thể đọc.

Thỏ lảm nhảm: Truyện vui đón tết. đăng ký KEY trước khi đọc

mục lục

%d bloggers like this: