GIANG HỒ SÁT
 

GIANG HỒ SÁT

《江湖杀》

☆☆☆

Tác giả: Trường Giang Cổn Cổn /长江滚滚

 ***

Văn án:

Thiên Sát, là tên gọi của một thanh kiếm nổi danh khắp giang hồ không ai là không biết.
Chỉ cần nghe đến cái tên Thiên Sát, ai nấy đều thất kinh thất sắc, sợ hãi không ngớt. Tương truyền, kiếm này một khi rút ra khỏi vỏ, trời đất cũng phải biến sắc, là ma kiếm được người người tụng xưng! Vô luận là vô năng tầm thường, một khi có thanh kiếm này trong tay, trở thành chủ nhân ma kiếm, lập tức bản thân trở thành cái thế thần công, xưng bá võ lâm cũng chẳng lấy gì làm lạ, trở thành bá chủ trong thiên hạ cũng thật dễ như trở bàn tay! Hơn nữa có thể còn trở nên bất tử. Vì vậy, Thiên Sát là một bảo kiếm tuyệt thế mà người người trên giang hồ đều thèm khát.
Thiên Sát, đồng thời lại là tên của một người. Thượng chủ Lịch Đại lục đạo môn, danh xưng Thiên Sát.
bản thân là chủ nhân Thiên Sát, nàng phải đi đến nơi nào?!!!!

2af33d7

***

☆ NHẤT ☆

☆ NHỊ ☆

☆ TAM ☆

☆ TỨ ☆

NGŨ ☆

LỤC ☆

THẤT 

BÁT 

CỬU ☆

THẬP 

THẬP NHẤT ☆

THẬP NHỊ ☆

THẬP TAM ☆

***

HOÀN

6 thoughts on “GIANG HỒ SÁT

  1. Thỏ ơi, có thể cho em xin ít review truyện này không ạ? Chẳng hạn nó thuộc thể loại gì? Có bi kịch không? ?

      1. Vậy nên em mới ráng nặn ra hai câu sau để hỏi. Thôi bi kịch thì em qua coi Đế phi khuynh thiên hạ vậy. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: