ĐẾ PHI KHUYNH THIÊN HẠ

đế phi khuynh thiên ha

Hồng nhan loạn

ĐẾ PHI KHUYNH THIÊN HẠ

Tác giả: tố thủ hội hồng nhan / 素手绘红颜

nguồn: wed msxf.net

editor: kaffesua

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

∮∮∮

de phi

VĂN ÁN

Nếu như kiếp này là duyên, kiếp trước là nghiệt. Như vậy trong lúc thiên ti vạn lũ, tình yêu của chàng rốt cuộc là dâng tặng cho ai, lại đem ai mai táng.

Trên chín tầng mây, đôi mắt thần minh, xa nhìn không thấu, ngắm cũng không xuyên, nàng cho rằng tình yêu của đế vương có thể là thủ hộ, cũng có thể viên mãn, thế nhưng hắn lại cho nàng hết tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Nàng cho rằng, hắn vốn dĩ vô ý, chỉ là mình đa tình, nhưng không nghĩ đến trong lúc hỗn tạp ấy, hắn lại vì nàng che gió che mưa, ngăn cách khỏi máu tanh hỗn loạn.

Hắn nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa (*), mà đối với nàng, rốt cuộc vẫn là bảo vật trong lòng, hay là quân cờ trên tay. Chiến trường của nữ nhân trong hậu cung này, người đàn ông này, rốt cuộc là tất cả đã chấm hết hay chỉ là điểm khởi đầu?

Giữa Tình yêu thù hận là cùng nhau sánh vai ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bao la kia, hay là máu tươi của trận chiến thần giết vua, con giết cha mẹ.

Nàng dốc hết thiên hạ, hay là hắn dốc hết thiên hạ vì nàng.

MỤC LỤC

 1. DPKTH – Tiền thân 1 08/12/2014
 2. DPKTH – Tiền thân 2 08/12/2014
 3. DPKTH – hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn 1 22/12/2014
 4. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2 02/01/2015
 5. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 3 02/01/2015
 6. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 4 19/01/2015
 7. DPKTH – song ngam khoi dong 1 25/02/2015
 8. DPKTH – song ngam khoi dong 2 26/02/2015
 9. DPKTH – song ngam khoi dong 3 26/02/2015
 10. DPKTH – song ngam khoi dong 4 26/02/2015
 11. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1 01/03/2015
 12. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 2 01/03/2015
 13. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 3 01/03/2015
 14. DPKTH – hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình 4 01/03/2015
 15. DPKTH – đất bằng nổi sóng 1 15/06/2015
 16. DPKTH – đất bằng nổi sóng 2 16/06/2015
 17. DPKTH – đất bằng nổi sóng 3 03/07/2015
 18. DPKTH – đất bằng nổi sóng 4 05/07/2015
 19. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (1) 08/07/2015
 20. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (2) 09/07/2015
 21. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (3) 10/07/2015
 22. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4) 11/07/2015
 23. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (1) 13/07/2015
 24. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (2) 14/07/2015
 25. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (3) 15/07/2015
 26. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (4) 16/07/2015
 27. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (1) 20/07/2015
 28. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (2) 21/07/2015
 29. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (3) 22/07/2015
 30. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (4) 23/07/2015
 31. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1) 24/07/2015
 32. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (2) 25/07/2015
 33. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (3) 26/07/2015
 34. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (4) 27/07/2015
 35. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1) 28/07/2015
 36. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (2) 29/07/2015
 37. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (3) 30/07/2015
 38. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (4) 31/07/2015
 39. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (1) 15/08/2015
 40. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (2) 16/08/2015
 41. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (3) 17/08/2015
 42. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (4) 18/08/2015
 43. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (1) 19/08/2015
 44. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (2) 19/08/2015
 45. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (3) 20/08/2015
 46. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (4) 21/08/2015
 47. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (1) 25/08/2015
 48. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (2) 26/08/2015
 49. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (3) 27/08/2015
 50. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (4) 28/08/2015
 51. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (1) 29/08/2015
 52. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (2) 30/08/2015
 53. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (3) 31/08/2015
 54. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (4) 02/09/2015
 55. DPKTH – Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình (1) 03/09/2015
 56. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (2) 04/09/2015
 57. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (3) 05/09/2015
 58. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình 4 05/09/2015
 59. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 1 06/09/2015
 60. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 2 07/09/2015
 61. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 3 09/09/2015
 62. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 4 09/09/2015
 63. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 1 10/09/2015
 64. DPKTh – Mưu trong mưu, biến trong biến 2 11/09/2015
 65. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 3 12/09/2015
 66. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 4 12/09/2015
 67. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (1) 13/09/2015
 68. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (2) 13/09/2015
 69. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (3) 14/09/2015
 70. DPKTH – Mỹ nữ phương đông, dung nhan mỵ hoặc 4 15/09/2015
 71. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 1 15/09/2015
 72. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 2 16/09/2015
 73. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 3 17/09/2015
 74. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 4 18/09/2015
 75. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 1 21/09/2015
 76. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 2 22/09/2015
 77. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 3 23/09/2015
 78. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 4 25/09/2015
 79. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 1 25/09/2015
 80. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 2 26/09/2015
 81. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 3 26/09/2015
 82. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 4 27/09/2015
 83. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 1 01/10/2015
 84. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 2 14/10/2015
 85. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời (3) 17/10/2015
 86. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 4 19/10/2015
 87. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 1 20/10/2015
 88. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình (2) 24/10/2015
 89. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 3 30/10/2015
 90. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 4 31/10/2015
 91. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (1) 02/11/2015
 92. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (2) 03/11/2015
 93. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan (3) 03/11/2015
 94. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan 4 05/11/2015
 95. [DPKTH] – Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác 1 07/11/2015
 96. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác??? (2) 09/11/2015
 97. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (3) 09/11/2015
 98. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (4) 09/11/2015
 99. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (1) 10/11/2015
 100. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (2) 10/11/2015
 101. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (3) 10/11/2015
 102. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (4) 10/11/2015
 103. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (1) 10/11/2015
 104. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (2) 10/11/2015
 105. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi 3 10/11/2015
 106. [DPKTH] Dự vương và Triệt phi 1 11/11/2015
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

33 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyệt Ngạn

Chào bạn, bạn có thể cho phép mình đăng tr của bạn qua Diễn đàn Lê Quý Đôn được không bạn. Mình sẽ ghi nguồn, tên người dịch và dẫn nguồn qua nhà bạn đầy đủ.
Nếu bạn thấy phiền thì cho mình xin lỗi và cảm ơn đã đọc. ~^^~

thỏ
Sory bạn nhé, truyện chưa beta bạn à.
Nguyệt Ngạn

Vậy beta xong mình có được post qua LQĐ ko bạn? ?
Nhân tiện, chúc bạn có 1 ngày 8/3 vui vẻ =w=

Du Khương

Truyện này kết thúc HE hay SE vậy bạn Thỏ?!

thỏ

HE nhé bạn

socola910

Truyện này có ngược lắm ko Thỏ ơi, để bạn còn sa hố với. Dạo này tim tôi hơi yếu nen hơi sợ ngược :D. Nhân tiện Thỏ sinh năm bao nhiêu vậy để tiện xưng hô :”>

thỏ

Sủng buồn nha, bộ này bị copy lậu nên thỏ edit ko mặn mà cho lắm. Đọc vui thui ^_^

socola910

Hé hé. Duyệt. Bạn thích truyện sủng nhưng thêm lối văn buồn buồn càng thích. Ví dụ như kiểu nam 9 cực kỳ yêu nữ 9, yêu kiểu muốn độc chiếm, bắt về nhà sau đó tìm mọi cách để chiều nàng .. blablabla … thế thì bạn sa hố tiếp vậy :”>

Nóc gà

Mình đã sa vào lưới nhà bạn…thoát k đc rồi. Truyện nào cũng hay.

Tuyết Dương

Thỏ ơi,sao truyện nhà bạn truyện nào cũng hay hết vậy? Yêu thỏ chết mất thôi.

Hana Nguyễn

Oa oa oa! Vừa nhào zô đọc thử văn án, tính lót chiếc dép để sẵn từ từ đọc. Không ngờ kết luôn, đặt luôn cái bàn toạ xuống luôn rồi. Thích quá. Ước gì đặt luôn được cái giường vô nhà Thỏ nằm luôn hihi

Chíp Béo

Hự, thỏ có khóa chương k? e đang cầu cung đấu đây nhưng đang làm đồ án, k đọc nhanh đc thỏ ơiiiiiii

thỏ

Truyên này thuôc list không khóa nhé kưng

Chíp Béo

Hí hí may quá, k thì em sẽ rầu lắm

Vô danh

Truyện hay quá, cảm ơn bạn Thỏ <3

Lilly15

Trời ơi truyện mới định tính vừa nhâm nhi vừa hóng kết quả là từ 8_3_2016 rồi.
Ok cày thôi

Mộc Miên

Truyện nào của chị cũng hay hết á. Em yêu chị mất rồi ???

Phương Hà

Ui bộ này hoàn ùi, xin phép Thỏ mình nhảy hố nhaaa. Nhà nàng truyện gì cũng hay mỗi tội nàng ôm nhìu quá hóng cả ngày ak :))

Vô danh

bạn ơi, mình có đky tài khoản để đọc bộ Như Châu Như Ngọc mà hệ thống 2 hôm rồi chưa gửi pass vào email của mình. Check lại hộ mình với. Tks bạn nhiều.

Vi Tiểu Bảo

Ôi, sao mình ko like đc

DuongNano

có vẻ như ngược nữ lắm đây, tui thích ngược nữ, dnay đang chán vì thiếu truyện đọc, vào nhà Thỏ tha hồ luônn

Lily Nguyen

Lv chưa đủ trình chỉ có thể đọc ở mục lang thang. Mà hên là truyện nào cũng hay. Chỉ cần k phải là kết se là chơi tới bến. Sợ nhất là se đọc mà khó chịu.

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

chế ơi, bộ này có ngược k chế? e thích ngược nam :v :v

Vô danh

ko kưng, truyện đọc làn làn, khúc cuối tác giả lười viết tý, nhưng có nguyên nhân, và chế cũng chán nên o edit phần nguyên nhân đó, 🙂 đọc cho qua ngày tháng thì ok

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

dạ, để bữa nào rảnh e ngâm thử, dạo này bận kinh dị 🙁 , chắc đến tết mới có thời gian lun quá 🙁

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

chế ơi, sao e k đăng nhập đc nhỉ? mà com thì vẫn đc, nhưng k vô khu truyện cho carot level đc thui, bị cả tuần r -_-

Vô danh

Acc kưng lv2. Lẽ ra vào dc hết chứ. Để chế ktra lại

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

k đăng nhập đc lun ak chế :(
đăng nhập bằng wp vào nó cứ bắt tạo tài khoản mới -_- , mà e đi com trong bộ dành cho lang thang thì vẫn đc :(

Vô danh

A. Nếu thế thì kưng cứ chọn tạo mới nha. Cứ mỗi lần wp nâng cấp đều thế cả. Chế cũng bj thế mà.

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

dạ :(, làm e tưởng lại bị lỗi

Trần Minh Khuê

Trời ơi mới mò được vô nhà thỏ, đọc văn án thấy bùn bùn gì đâu😣. Hi vọng ko đau tim quá hiu hiu

halinh159

sao em cứ nghe thấy mùi ngược nhỉhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f49.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f49.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f49.gif

33
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: