KBSTP – chuong 102

Chương 102: Lòng dạ ngươi thật độc ác “Chuyện này là thế nào?” Thấy Phượng Khinh Vũ chật vật như vậy, Phượng Tường nhìn về phía Phượng Yêu Nhiêu, giọng nói đanh thép lộ ra tức giận nồng nặc,đang yên đang lành, sao Vũ Nhi lại rơi xuống nước?

Read More
error: Content is protected !!